ทันตกรรมปริทันต์(รักษาโรคเหงือก)

เกลารากฟัน,ศัลยกรรมปริทันต์,ปลูกกระดูก/เหงือก)

เกลารากฟัน

ในกรณีที่มีคราบหินปูนสะสมลึกลงไปบริเวณรากฟัน ในคราบหินปูนนั้นจะมีแบคทีเรียอยู่มาก ทำให้เกิดการอักเสบอย่างเรื้อรังของเหงือกบริเวณรอบซี่ฟันนั้นๆ การขูดหินปูนและเกลารากฟันจะเป็นกระบวนการที่ทันตแพทย์ใช้เครื่องมือความถี่สูงกำจัดหินน้ำลายเหล่านั้นออกไป ร่วมกับการใช้เครื่องมือเกลาให้รากฟันบริเวณนั้นสะอาดเพื่อลดการอักเสบและทำให้เหงือกกลับมาสุขภาพดีดังเดิม

ศัลยกรรมเหงือก

การศัลยกรรมเหงือกนั้นจะเป็นการที่ใช้เครื่องมือ หรือเลเซอร์ตัดเหงือกส่วนที่มากเกินไป โดยอาจจะทำในกรณีที่เหงือกเยอะเกินไป ต้องการร่นเหงือกพี่ความสวยงาม หรือกรณีที่ขอบของวัสดุบูรณะอยู่ใต้เหงือกทำให้บูรณะไม่ได้ หรืออาจจะมีเหงือกอักเสบเรื้อรังจนเหงือกบวม ขยาย ก็จะใช้เครื่องมือตัดเพื่อให้กลับมาปกติ

ปลูกกระดูก/เหงือก

ปลูกเหงือกมักใช้ร่วมกับการใส่ฟันหน้า หรือการใส่รากฟันเทียม โดยจะใช้กระดูกเทียม/กระดูกของผู้ป่วยเอง มาใช้เสริมให้กระดูกให้กลับมาแข็งแรง