ฟันปลอม หรือ ฟันเทียม

เป็น สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป หลังจากฟันธรรมชาติถูกถอนไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบริเวณกระดูกที่รองรับฟันดังกล่าว กระดูกจะยุบตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 6 เดือนแรก

           

 นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลง การล้มเอียงของฟันข้างเคียงเข้าหาช่องว่าง การยื่นยาวของฟันคู่สบ ความสวยงาม การพูดออกเสียง ความมั่นใจในการใช้ชีวิต

ยิ่งไปกว่านั้น การใส่ฟันเทียมหลังจากถอนฟันไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดปัญหา และความยุ่งยากในการทำฟันเทียมอีกด้วย

           

ฟันเทียม สามารถใส่เพื่อทดแทนช่องว่างได้ตั้งแต่1ซี่ ไปจนถึง ทั้งปาก 

โดยสามารถแบ่งชนิดของฟันเทียมตามการถอดเข้าออก ได้ 2 ชนิดคือ

1 ฟันเทียมชนิดถอดได้ 

2 ฟันเทียมชนิดติดแน่น

               ฟันเทียมชนิดถอดได้ หมายถึงฟันเทียมที่ผู้ป่วยสามารถถอดเข้าถอดออกได้ด้วยตนเอง ผู้ป่วยสามารถถอดมาทำความสะอาดหลังจากรับประทานอาหาร และ เก็บใส่ภาชนะมิดชิดก่อนนอน ​

- ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ อาศัยการยึดกับตัวฟันด้วยตะขอ หรือความแนบสนิทของฐานฟันเทียมกับเนื้อเยื่อในช่องปาก เพราะฉะนั้นการทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้ จำเป็นจะต้องมีตะขอเพื่อช่วยการยึดติด

- ฟันเทียมทั้งปาก อาศัยการยึดติดในช่องปากด้วย ความแนบสนิทของฐานฟันเทียมกับเนื้อเยื่อในช่องปาก น้ำลาย ความสมดุลของการวางลิ้น กระพุ้งแก้ม

ฟันเทียมชนิดถอดได้ แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำฟันเทียมได้ 2 ชนิด

 

1 ฟันเทียมฐานพลาสติก 

ฟันเทียมพลาสติก ทำมาจากวัสดุเรซินอะคริลิก 

ข้อดี สามารถกรอแก้ไข ตกแต่งได้ง่าย มีความสวยงาม ราคาถูก ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก

ข้อด้อย สามารถตกแตกได้ มีความหนาของฐานอย่างน้อยที่สุด 2มิลลิเมตร มีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา แบคทีเรียได้ ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ PMMA

2 ฟันเทียมฐานโลหะ

ฐานของฟันเทียม ทำมาจากโลหะจำพวกนิกเกิล โครเมียม โคบอลต์ 

ข้อดี มีลักษณะแข็งแรงกว่าฟันเทียมฐานพลาสติก สามารถทำให้ฐานแนบสนิทกับเนื้อเยื่อในช่องปากได้ดี มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบายกว่าฟันเทียมฐานพลาสติก เพราะสามารถขึ้นรูปให้มีความบางมากได้ ให้ความรู้สึกรับรู้อุณหภูมิ การสัมผัสอาหารได้ดีกว่า สามารถใช้งานในระยะยาวได้ดี 

ข้อเสีย สามารถกรอแก้ไขได้ยากกว่า มีขั้นตอนการทำซับซ้อนกว่า

                

ฟันเทียมชนิดติดแน่น

เป็นฟันเทียมที่ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้  ซึ่งมีข้อดีคือผู้ป่วยไม่รู้สึกรำคาญในการถอดเข้าออกฟันเทียม รู้สึกราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย สามารถรับแรงได้ดี ตัวอย่างดังนี้

1 ครอบฟัน 

2 สะพานฟัน ใช้สำหรับทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยใช้ฟันหลักที่อยู่ใกล้เคียงช่องว่างเป็นหลักยึด(abutment) ทำได้โดยกรอหลักยึด และสร้างสะพานฟันขึ้นมาสวมครอบหลักยึด โดยเปรียบเทียบหัวสะพานคือฟันที่ใช้เป็นหลักยึด ตัวสะพานคือฟันเทียมที่สร้างขึ้นมาทดแทนช่องว่างที่มี ความยาวของสะพานฟันขึ้นกับจำนวนช่องว่างที่ต้องการทดแทน และความจำเป็นในการกรอหลักยึดให้สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ 

3 รากฟันเทียม ใช้สำหรับทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยทำเลียนแบบธรรมชาติทั้งลักษณะของรากฟันและตัวฟันที่ต่อมาจากส่วนของรากฟัน