• Dr.Nalat W.

การวางแผนกำหนดตำแหน่งฝังรากเทียมด้วยคอมพิวเตอร์(Computer guided implant surgery)

อัพเดตเมื่อ: 14 ก.ย. 2019

การทำ computer guided implant ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความแม่นยำของระบบดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นมาก การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบจะช่วยลดเวลาในการรักษา และทำให้ตำแหน่งในการฝังรากเทียมมีความแม่นยำ


ว่าด้วยการทำ computer guided implant planning จะใช้ข้อมูลจากสองแหล่ง คือ


1.ไฟล์เอกซเรย์สามมิติ(3D DIGITAL CBCT) โดยแพทย์จะประเมินความหนาแน่นกระดูก ตำแหน่งเส้นประสาท
2.ไฟล์การแสกนช่องปากสามมิติ ประเมินความหนาของเหงือก และฟันข้างเคียงหลังจากเราเอาไฟล์ทั้งสองแหล่งมารวมกันแล้ว ทำให้เสมือนแพทย์ได้เห็นข้อมูลทั้งหมด ทั้งส่วนของกระดูกด้านใน และเหงือกด้านนอก นอกจากนี้ยังสามารถวัดและวางแผนตำแหน่งของรากฟันเทียมที่จะทำการผ่าตัด ทำให้สามารถเลือกขนาดรากฟันเทียม และกำหนดตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับตำแหน่งฟันที่จะได้ใส่อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากประมวลผลและวางแผนแล้ว จะทำการพิมพ์ Computer guided stent ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ


ตอนที่ผ่าตัดแพทย์จะทำการฝังรากเทียมผ่านรูที่ STENT (ดังนั้นตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ออกแบบไว้ในคอมพิวเตอร์)

STENT จะทำหน้าที่เสมือนเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลในคอมพิวเตอร์สู่ ช่องปาก


โดยเปิดเหงือกเป็นช่องเล็กๆแล้ว ใส่รากเทียมทางช่องที่เปิดนั้น

ในบางกรณีอาจจะไม่ต้องเปิดเหงือกหรือเย็บแผล

จากนั้นรอตามขั้นตอนปกติ คือ 3–6 เดือน ให้รากเทียม ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี แล้วทำครอบฟันต่อไ
ในบางกรณีอาจจะทำการออกแบบครอบฟันชั่วคราว แล้วทำมาพร้อมกัน กับ STENT หลังจากใส่รากเทียม (โดยเฉพาะฟันหน้า) ก็จะใส่ครอบฟันได้ทันที คนไข้ก็ยิ้มกว้างๆ ได้ทันทีหลังจากรักษา

ข้อดีของการทำ computer guided implant surgery


แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด ลดระยะเวลาในการผ่าตัด เนื่องจากตำแหน่งถูกกำหนดมาแล้ว ทำให้การรักษาเสร็จเร็วขึ้น ตำแหน่งแม่นยำมากขึ้น แผลเล็กลง เจ็บน้อยลง จะเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นอย่างมาก

ดู 457 ครั้ง0 ความคิดเห็น