• Dr.Nalat W.

ถอนฟันออกไป แล้วจะเป็นอย่างไร

โดยทั่วไปฟันธรรมชาติจะมีการขยับ หรือ เคลื่อนที่ตลอดชีวิต และจะหยุดขยับเมื่อถึงจุดสมดุล เช่นมีคู่สบ หรือมีฟันข้างเคียง ดังนั้นเมื่อเกิดช่องว่างขึ้น ฟันซี่อื่นๆก็จะเคลื่อนไปหาช่องว่าง

ช่วงแรกๆคนไข้จะยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไร แต่เมื่อฟันเริ่มเคลื่อนเยอะขึ้น ฟันซี่ถัดๆไปก็จะเคลื่อนตามทำให้เริ่มเกิดปัญหา คือ

-เศษอาหารติดฟันเยอะขึ้น เพราะระดับของฟันเริ่มไม่เท่ากันทำให้เกิดช่องว่าง

-ฟันข้างเคียง ล้มเข้าหาช่องว่าง

-ฟันคู่สบฝั่งตรงข้ามจะยื่นออกมาเพื่อหาคู่สบ

-พอการสบฟันเปลี่ยนไป ก็ทำให้แรงที่สบฟันไม่สมดุลเช่นเดิม ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อข้อต่อขากรรไกร และฟันซี่อื่นๆก็จะมีปัญหาตามกัน

-ถ้าฟันหลังหายไปนานๆ ฟันหน้าก็มักจะเกิดช่องขึ้น เพราะฟันก็จะกระจายตำแหน่งไป

-ขากรรไกรจะเคลื่อนไปข้างหน้ามาขึ้นทำให้เวลาเคี้ยวเหมือนกับขากรรไกรยื่น และทำให้ฟันหน้าสึกตามมา

-เมื่อถอนฟันไประยะหนึ่ง กระดูกขากรรไกรมักจะละลายตัวลง และฟันข้างๆจะล้มมาในช่องทำให้ช่องใส่ฟันแคบลง ทำให้ใส่ฟันได้ยากขึ้น

จะเห็นว่าปัญหาเล็กๆ ที่ดูไม่เล็กนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อฟันโดยรวมเลยทีเดียว ถ้ามีปัญหาควรแก้ตั้งแต่ต้น ก่อนที่ปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้น ที่ดีที่สุดคือ พยายามรักษาฟันของเราให้แข็งแรง อยู่กับเราไปนานๆ


ดู 221 ครั้ง0 ความคิดเห็น